Welkom op mijn website!

Waarom deze site?

Sinds 1990 ben ik werkzaam als hulpverlener voor diverse doelgroepen. Na 10 jaar als bezigheidstherapeut  te hebben gewerkt bij mensen met een psychiatrische achtergrond, ben ik (ambulant werker en pleegzorg begeleider) jeugdhulpverlener geworden bij jeugdzorg. Vanaf 2011 bestaat een deel van mijn werk uit het begeleiden van ouders en kinderen in echtscheidingssituaties.                                                                                      In de praktijk miste ik geschikt materiaal om lastige onderwerpen op een creatieve en beeldende manier bespreekbaar te maken. Je kan dan denken aan onderwerpen zoals: echtscheiding, loyaliteitsconflikten, pestgedrag, isolement, onzekerheid, schaamte, verwaarlozing en rouw.  

In de afgelopen jaren ben ik zelf (spel en speel)materiaal gaan maken.  Daarbij heb ik hoofdzakelijk beeldend materiaal gebruikt. Mijn ervaring is dat het werken met plaatjes, symbolen en het inzetten van familieopstellingen werkt!                                            Bovendien is het een laagdrempelige manier om, spelenderwijs, zicht te krijgen op de wensen van kinderen, jongeren en ouders.

Zowel voor kinderen als voor ouders helpen beelden bij het zelf inzicht krijgen en bij het zelf bedenken van oplossingen. Hierdoor wordt de eigen motivatie tot verandering gestimuleerd.

Vanuit mijn eigen enthousiasme, ervaring en gezien de resultaten van het werken met beelden, heb ik besloten om een spelvorm uit te werken, zodat anderen er ook gebruik van kunnen maken. Daarnaast wil ik deze site gebruiken om kennis en het gebruik van materialen met elkaar te delen. 

 

 

                                                              idee: Erica Bosman  illustratie: Renske de Kinkelder

 

Heb je zelf goede ervaringen met spel en werkmateriaal?

Wil je tips en trics voor goed werkmateriaal delen met anderen en wil je bestaande spelvormen via deze site ook aan anderen adviseren? Meld dit dan via het contactformulier. Tips kunnen via deze site worden gedeeld.

 

Situatiekaarten : ECHTSCHEIDING

Dit materiaal bestaat uit  41 situatiekaarten,       15 symboolkaarten, 12 emotiekaarten en 2 denkwolkjes.  Deze kunnen worden gebruikt bij het bespreekbaar maken van de beleving van kinderen, jongeren en hun ouders in of na echtscheiding situaties. 

 (39,50 euro, incl. verzending 44 euro)

 

 

Uit de praktijk blijkt dat ouders meer doordrongen zijn van het effect van een vechtscheiding op hun kinderen als zij horen hoe hun kind deze periode beleeft.              Ouders zijn meer gemotiveerd tot verandering als hun eigen kind haar/zijn wensen hierin aan kan geven. Daarnaast kunnen de situatiekaarten helpen bij het verwerken van de scheiding.

 

 

 

In het afgelopen jaar is er veel gepubliceerd over echtscheiding en de invloed ervan op kinderen. Gebleken is dat kinderen hierin een stem willen hebben.                                    (zie ook www.villapinedo.nl)

 

 Ajeto 

Deze uitspraak komt van het Tsjechische duo Buurman en Buurman uit de gelijknamige animatieserie. Nadat zij een probleem hebben opgelost, roepen ze "a je to". Deze uitspraak wordt gebruikt als de klus succesvol is afgerond.

A je to heeft, vrij vertaald, de betekenissen : voor elkaar en opgelost

 

Erica Bosman

SKJ reg.nr. 111016123

@BORerica